Okręg Leszczyński ZKBS RP KBS Borek Wlkp. KBS Jarocin KBS Jutrosin BK Kościan BK Krobia KBS Mieszków BK Poniec BK Rawicz KBS Rydzyna KBS Śmigiel KBS Włoszakowice KBS Wolsztyn MDS-BK Rawicz

Bractwo Kurkowe w Krobi

Krobia

Bractwo: Bractwo Kurkowe w Krobi
Adres bractwa: 63-840 Krobia, ul. Targowa 10
Historyczna data powstania: 1923
Data reaktywacji po 1990 r.: 06.01.2005
Data ufundowania sztandaru: 3 czerwca 2007 r.
Liczba członków zwyczajnych, honorowych: zwyczajnych 27, honorowych 2
Imię i nazwisko prezesa i od kiedy sprawuje tę funkcję: Leszek Ptak od 2014 r.
Imię i nazwisko aktualnego króla kurkowego (zielonoświątecznego) bractwa: Krzysztof Szczepaniak
Imię i nazwisko aktualnego króla żniwnego bractwa: Marek Hałas

Nazwy organizowanych ważniejszych imprez cyklicznych, w cyklu rocznym:

Turniej o Medal Św. Jerzego
Turniej o Króla Kurkowego
Dni Krobi
Turniej o Króla Żniwnego
Tarcza Biskupizny

Królowie kurkowi po 1990 r.:

2005 - Sławomir Bukowski
2006 - Włodzimierz Jurkowski
2007 - Michał Piechocki
2008 - Zdzisław Sarbinowski
2009 - Andrzej Szczepaniak
2010 - Krzysztof Łabusiński
2011 - Stanisław Jurkowski
2012 - Eugeniusz Wiorek
2013 - Krzysztof Łabusiński
2014 - Krzysztof Szczepaniak
2015 - Witold Jankowiak
2016 - Andrzej Jurkowski
2017 - Krzysztof Perdon
2018 - Krzysztof Łabusiński
2019 - Krzysztof Łabusiński
2020 - Sławomir Bukowski
2021 - Krzysztof Łabusiński
2022 - Krzysztof Szczepaniak

Królowie żniwni po 1990 r.:

2005 - Marian Kaczmarek
2006 - Marian Kaczmarek
2007 - Stanisław Jurkowski
2008 - Sławomir Bukowski
2009 - Stanisław Jurkowski
2010 - Włodzimierz Jurkowski
2011 - Witold Jankowiak
2012 - Krzysztof Szczepaniak
2013 - Włodzimierz Jurkowski
2014 - Lech Jurkowski
2015 - Piotr Sikorski
2016 - Grzegorz Pawlak
2017 - Włodzimierz Jurkowski
2018 - Piotr Zommer
2019 - Sławomir Bukowski
2020 - Michał Piechocki
2021 - Leszek Ptak
2022 - Marek Hałas

Najważniejsze trofea zdobyte przez członków bractwa:

Królowie Kurkowi Okręgu Leszczyńskiego z Bractwa Kurkowego w Krobi

2007 - Piotr Sikorski

Rys historyczny Bractwa Kurkowego w Krobi

W roku 1923 powstało w Krobi Kurkowe Bractwo Strzeleckie. Członkami byli mieszczanie, rzemieślnicy i urzędnicy. Hasłem przewodnim organizacji było „Ćwicz oko i dłonie w Ojczyzny obronie”.
Pierwszym zielonoświątkowym Królem Kurkowym BK Krobia AD 1924 został Józef Polcyn, właściciel dużego warsztatu ślusarskiego. Radość domowników i całej ulicy Kobylińskiej z tego wydarzenia nie miała granic.
W niedzielę 24 sierpnia 1924 roku obchodzono uroczystość poświęcenia Sztandaru i Strzelnicy. Uroczystość rozpoczęła się od przyjęcia gości w lokalu posiedzeń brata Edmunda Urbańskiego. Po zbiórce wymarsz po sztandar do ratusza. Pochód do kościoła farnego, msza św. i poświęcenie Sztandaru przez JE ks. kardynała Dalbora. Po nabożeństwie pochód do Strzelnicy i poświęcenie tejże przez ks. proboszcza Piszczygłowę. Wspólny obiad. Strzelanie do tarczy premiowej dla pozamiejscowych bractw. Koncert w ogrodzie miejskim, zabawa taneczna na trzech salach.
Dziesięć lat później dobudowano drugą strzelnicę, która służyła organizacji „Strzelec” i młodzieży z Przysposobienia Wojskowego. Strzelnica co jakiś czas rozbrzmiewała salwami karabinowymi, a w „Pańskim Sadzie” dla licznej publiczności przygrywała orkiestra. W okresie Zielonych Świąt koncertowała orkiestra dęta 17 Pułku Ułanów z Leszna. Głównym reżyserem corocznych zawodów strzeleckich był Edmund Poprawa. W jego oczach i rękach spoczywał w zasadzie los przyszłego króla kurkowego. Po każdym strzale specjalnym wskaźnikiem pokazywał czy kula trafiła w ósemkę lewo dół, czy też w inny punkt tarczy.
Dwa tygodnie przed napaścią hitlerowską na Polskę w dniach 13-15 sierpnia 1939 r. odbyło się w Krobi strzelanie o tytuł Króla Kurkowego Okręgu Leszczyńskiego. Godność Króla Kurkowego wystrzelał brat Edmund Weigt z Leszna.
Wybuch II wojny światowej położył kres działalności bractwa. Niemcy skonfiskowali broń i przejęli strzelnicę.
Po zakończeniu wojny, która przerwała działalność bractwa, odbyły się zebrania braci kurkowych w celu wznowienia działalności. Władze komunistyczne zakazały jednak działalności organizacji jako nie mieszczącej się w zachodzących w Polsce zmianach ustrojowych.
6 stycznia 2005 roku po kilku miesiącach starań reaktywowano działalność Bractwa Kurkowego w Krobi. W piątek 18 lutego tegoż roku odbyła się uroczysta inauguracja działalności Bractwa Kurkowego mszą św. w intencji zmarłych i poległych podczas II wojny światowej braci kurkowych, którą odprawili czterej kapłani wśród nich był ks. Henryk Marczewski, kapelan Zjednoczenia Kurkowych Bractw Strzeleckich RP. Uroczystość zaszczyciły poczty sztandarowe i przedstawiciele sąsiednich bractw. Złożenie przysięgi brackiej odbyło się w specjalnie na tą okazję udekorowanej przedwojennymi tarczami strzeleckimi sali bankietowej restauracji "Darwid". Po złożeniu ślubowania przez braci pasowania dokonał Marek Balcerek, król Zjednoczenia Kurkowych Bractw Strzeleckich RP.
9 lipca 2005 r., po 66 latach przerwy, odbył się pierwszy Turniej o Króla Kurkowego BK w Krobi. Uroczystość odbyła się na strzelnicy zaprzyjaźnionego Bractwa Kurkowego w Jutrosinie. Pierwszym po reaktywacji bractwa Królem Kurkowym BK Krobia AD 2005 został Sławomir Bukowski.
3 czerwca 2007 odbyło się poświęcenie sztandaru BK Krobia.
19 września 2015 r. po wielu latach starań i zabiegów otwarto i poświęcono strzelnicę w Krobi. Stało się to możliwe dzięki przychylności Rady Miejskiej, pana burmistrza, pracowników Urzędu Miejskiego w Krobi, dzięki obywatelskiej postawie i wsparciu właścicieli firm prywatnych z terenu powiatu gostyńskiego, leszczyńskiego, rawickiego. Możliwe dzięki pasji, uporowi oraz ogromowi pracy włożonej przez braci Bractwa Kurkowego w Krobi z I starszym Leszkiem Ptakiem na czele.