Okręg Leszczyński ZKBS RP KBS Borek Wlkp. KBS Jarocin KBS Jutrosin BK Kościan BK Krobia KBS Mieszków BK Poniec BK Rawicz KBS Rydzyna KBS Śmigiel KBS Włoszakowice KBS Wolsztyn MDS-BK Rawicz

Kurkowe Bractwo Strzeleckie w Kościanie

Koscian.png

Bractwo: Kurkowe Bractwo Strzeleckie w Kościanie
Adres bractwa: 64-000 Kościan,  ul. Bernardyńska 2
Historyczna data powstania: 1400
Data reaktywacji po 1990 r.: 22.04.1991
Data ufundowania sztandaru: 29.05.1993
Liczba członków zwyczajnych, honorowych: 15, honorowy 1
Imię i nazwisko prezesa i od kiedy sprawuje tę funkcję: Stanisław Pluta, od 22.05.2021 r.
Imię i nazwisko aktualnego króla kurkowego (zielonoświątecznego) bractwa: Patryk Szymczak
Imię i nazwisko aktualnego króla żniwnego bractwa: Edmund Kaczmarek

Nazwy organizowanych ważniejszych imprez cyklicznych, w cyklu rocznym:

Kwiecień - Memoriał KBS Kościan  Wiesława Tylińskiego (w latach parzystych)
Kwiecień - Memoriał KBS Kościan  Jerzego Kramma (w latach nieparzystych)
Maj - strzelanie o Króla Kurkowego KBS Kościsan "Zielonoświątkowe"
Maj - Kościański Turniej Strzelecki i (Grand Prix OL KBS RP od 2022 r.)
Czerwiec - strzelanie Piotra i Pawła KBS Kościann
Sierpień/wrzesień - strzelanie o Tytuł Króla Żniwnego KBS Kościan
Listopad - strzelanie niepodległościowe KBS Kościan
Listopad - strzelanie niepodległościowe dla Młodzieżowej Sekcji Strzeleckiej LOK Kościan
Memoriał Jerzego Krama dla Młodzieżowej Sekcji Strzeleckiej LOK Kościan

Królowie kurkowi po 1990 r.:

1991 - Jerzy Kram
1992 - Tadeusz Piotrowski
1993 - Stanisław Włodarkiewicz
1994 - Tadeusz Piotrowski
1995 - Zbigniew Przydróżny
1996 - Zygmund Pawłowski
1997 - Zdzisław Pryfer
1998 - Piotrowicz Alfred
1999 - Stanisław Grygier
2000 - Bogdan Grygier
2001 - Leszek Szłapka
2002 - Maciej Grygier
2003 - Jerzy Kram
2004 - Tomasz Grygier
2005 - Jerzy Kram
2006 - Jarosław Smoczyk
2007 - Jarosław Smoczyk
2008 - Jarosław Smoczyk
2009 - Ratajczak Władysław
2010 - Jerzy Kram
2011 - Marian Kurasiak
2012 - Marian Kurasiak
2013 - Jerzy Kram
2014 - Jarosław Smoczyk
2015 - Tomasz Grygier
2016 - Tomasz Grygier
2017 - Włodarkiewicz Szymon
2018 - Bogdan Grygier
2019 - Tomasz Buszkiewicz
2020 - Wiesław Igłowicz
2021 - Alfred Piotrowicz
2022 - Patryk Szymczak

Królowie żniwni po 1990 r.:

1991 - Marian Kurasiak
1992 - Marian Kurasiak
1993 - Stanisław Włodarkiewicz
1994 - ? b/danych
1995 - Robert Szłapka
1996 - Zygmunt Pawłowski
1997 - Zdzisław Pryfer
1998 - Józefat Wdowicki
1999 - Tomasz Grygier
2000 - Jerzy Til
2001 - Zbigniew Przydróżny
2002 - Szymon Włodarkiewicz
2003 - Edmund Kaczmarek
2004 - Leszek Szłapka
2005 - Jerzy Til
2006 - Tomasz Buszkiewicz
2007 - ? b/danych
2008 - ? b/danych   
2009 - Jarosław Smoczyk
2010 - Zdzisław Pryfer
2011 - Jerzy Kulus
2012 - Zdzisław Pryfer
2013 - Smoczyk Jarosław
2014 - Piotroswki Tadeusz
2015 - Piotrowski Tadeusz
2016 - Jarosław Smoczyk
2017 - Bogdan Grygier
2018 - Zdzisław Pryfer
2019 - Stanisław Pluta  
2020 - Zdzisław Pryfer
2021 - Stanisław Pluta
2022 - Edmund Kaczmarek

Imiona i nazwiska oraz rok zdobycia tytułów brackich królów kurkowych i królów żniwnych w czasach historycznych:

1920 - Kęsicki
1921 - Wytyk Feliks
1922 - Roszak Michał
1923 - Kaczorowski Stanisław
1924 - Sobczyński Antoni
1925 - Sommer Franciszek
1926 - strzelanie nie odbyło się, zamach majowy
1927 - Owczarek Kazimierz
1928 - brak danych
1929 - Jaśkowski Roman
1930 - 1933 brak danych
1934 - Jerzykiewicz Adam
1935 - Pawełkiewicz Franciszek
1936 - Szwarc Walenty
1937 - Jerzykiewicz Adam
1938 - Roszak Michał
1939 - Korus Wawrzyniec

Najważniejsze trofea zdobyte przez członków bractwa:

Królowie Żniwni Okręgu Leszczyńskiego z Bractwa Kurkowego w Kościanie

1999 - Tomasz Grygier
2000 - Alfred Piotrowicz

Rys historyczny Kurkowego Bractwa Strzeleckiego w Kościanie

1242 r. - pierwsze wzmianki na temat grodu kościańskiego;
1310 r. - Kościan - nadanie praw miejskich;
1400 r. - odnowienie praw miejskich przez króla Władysława Jagiełłę – Kościan miastem królewskim wraz z siedzibą Starostwa;
1400 r. - powstanie Kurkowego Bractwa Strzeleckiego w Kościanie i nadanie pozłacanego Kura przez króla Władysława Jagiełłę. Kur od tej pory był skarbem bractwa i był noszony jako trofeum Króla Kurkowego bractwa kościańskiego;
1576 r. - król Stefan Batory potwierdza wszelkie dotychczasowe ustawy i przywileje kościańskiego bractwa (za czasów panowania królów polskich Zygmunta II, Władysława IV, Jana Kazimierzado okresu międzywojennego w miejsce przywoływania nazwy Kurkowe Bractwo Strzeleckie używana jest nazwa równoznaczna, tj. Giełda strzelecka w Kościanie);
4.10.1655 r. - "potop szwedzki" - Kościan odbity z rąk Szwedów przez oddział partyzancki Krzysztofa Żegockiego. 6 dni później w odwecie wojsk szwedzkich Kościan zostaje spalony;
1668 - 1673 r. - za czasów panowania Michała Korybuta księcia Wiśniowieckiego dalsze istnienie Giełdy strzeleckiej w Kościanie;
1673 - 1696 - król Jan III Sobieski uznaje istnienie kościańskiej Giełdy strzeleckiej w Kościanie, na dowód tego w 1684 roku kazał wybić medal z popiersiem i koroną Polską, który w dowód uznania bractwu podarował .
1696 - 1795 - dalsze istnienie Giełdy strzeleckiej w Kościanie;
1793 - Kościan znalazł się pod panowaniem pruskim;
1795 - III rozbiór Polski – w latach zaboru pruskiego Kościańskie Bractwo Strzeleckie ze względu na stawiane przeszkody przez władze zaborcy zaczęło sukcesywnie podupadać;
1914 - wybuch I wojny światowej, Bractwo Kurkowe w Kościanie w wyniku wprowadzenia zakazu używania broni palnej zawiesiło swoją działalność. Ostatnie strzelanie odbyło się 28.06.1913 r.;
1919 - Po latach niewoli Kościan powraca do Polski;
1920 - Kurkowe Bractwo Strzeleckie w Kościanie po raz pierwszy od roku 1913, zorganizowało strzelanie zielonoświątkowe o tytuł Króla Kurkowego. Strzelanie królewskie odbywało się od tej pory corocznie;
13.01.1927 - uchwalenie nowego statutu Kurkowego Bractwa Strzeleckiego w Kościanie;
5-7.08.1928 - poświęcenie sztandaru Kurkowego Bractwa Strzeleckiego w Kościanie i nowej strzelnicy przy Placu Wolności. Sztandar ufundował hrabia Alfred Chłapowski z Bonikowa, ambasador RP w Paryżu;
1939 - ostatnie strzelanie o tytuł Króla Kurkowego. Wybuch II wojny światowej. Działalność bracka zostaje zawieszona;
1951 - po II wojnie światowej bractwa już nie reaktywowano, a w 1951 r. nastąpiło formalne rozwiązanie organizacji;

6.10.1990 - zebranie założycielskie. W salce Cechu Rzemiosł Różnych przy ul. Rzemieślniczej odbyło się pierwsze spotkanie organizacyjne w celu reaktywacji Kurkowego Bractwa Strzeleckiego w Kościanie. Uczestniczyli w nim Edmund Dobraniecki (starszy Cechu Rzemiosł Różnych w Kościanie), Ryszard Szłapka (kierownik Cechu Rzemiosł Różnych w Kościanie), Bogdan Grygier (mistrz malarski), Ireneusz Michalak (mistrz elektryk), Zygmund Pawłowski (kupiec), Zdzisław Pryfer (mistrz stolarski), Jerzy Zielonka (prezes Towarzystwa Miłośników Ziemi Kościańskiej), Piotr Bauer (kustosz Muzeum Regionalnego w Kościanie). Przewodniczącym Komitetu reaktywującego bractwo został Edmund Dobraniecki.
Do końca roku 1990 opracowano statut bractwa, opierając się na przedwojennym statucie z 1927 roku.
15.01.1991 - zwołano walne zebranie, w którym wzięło udział 21 przyszłych braci, w tym zaproszeni synowie i krewni aktywnych w latach międzywojennych członków: Stanisław Kaczorowski, Józefat Wdowicki i Jerzy Kramm.
Wybrano władze bractwa - I starszym został Leszek Szłapka.
22.04.1991 - Sąd w Poznaniu  formalnie zarejestrował  Kurkowe Bractwo Strzeleckie w Kościanie i zatwierdził jego statut.
Od roku 1991 po dzień dzisiejszy KBS w Kościanie realizuje swoje cele statutowe i organizuje cykliczne strzelania brackie, początkowo było to strzelanie o tytuł Króla Kurkowego, Króla Żniwnego i strzelanie Piotra i Pawła.
Z biegiem czasu dodatkowo wprowadzono strzelanie niepodległościowe i memoriałowe im. Wiesława Tylińskiego po jego tragicznej śmierci w 1995 r. i od roku 2021 memoriał Jerzego Kramma (wieloletniego I starszego).
1992 - udział w IX Europejskim Spotkaniu Kurkowych Bractw Strzeleckich w Genk (Belgia);
29.05.1993 - poświęcenie nowego sztandaru Kurkowego Bractwa Strzeleckiego w Kościanie, dotychczasowy sztandar z roku 1928 został przekazany do Muzeum Regionalnego w Kościanie;
1994 - udział w X Europejskim Spotkaniu Kurkowych Bractw Strzeleckich w Medenbach (Niemcy);
1996 - udział w XI Europejskim Spotkaniu Kurkowych Bractw Strzeleckich w Haaksbergen (Holandia);
28-30.08.1998 - udział w XII Europejskim Spotkaniu Kurkowych Bractw Strzeleckich w Krakowie;
09.1999 - w Rawiczu brat Tomasz Grygier z KBS Kościan wystrzelał tytuł Króla Żniwnego OL KBS RP;
24-27.2000 - udział w XIII Europejskim Spotkaniu Kurkowych Bractw Strzeleckich w Garrel (Niemcy);
09.09.2000 - okręgowe strzelanie w Kościanie o tytuł Króla Żniwnego OL KBS RP. Ustępujący Król Żniwny OL AD 1999 brat Tomasz Grygier z KBS Kościan. Zwycięzca Alfred Piotrowicz z KBS w Kościan;
27.05.2001 - Turniej Strzelecki z Okazji 600-lecia powołania  Bractwa i 10-tej rocznicy reaktywacji Kurkowego Bractwa Strzeleckiego w Kościanie. Strzelnica LOK Kościan;
09.09.2001 - okręgowe strzelanie w Kościanie o tytuł Króla Żniwnego OL KBS RP. Ustępujący Król Żniwny OL  AD 2000 brat Alfred Piotrowicz. Zwycięzca Tytułu Króla Żniwnego OL –  brat Eugeniusz Hamrol z KBS Śmigiel;
08.2003 - udział w  Europejskim Spotkaniu Kurkowych Bractw Strzeleckich w Vöcklabruck (Austria);
O8.2006 - udział w Europejskim Spotkaniu Kurkowych Bractw Strzeleckich Heswijk ( Holandia);
23.10.2021 - Kurkowe Bractwo Strzeleckie w Kościanie zorganizowało w ramach Okręgu Leszczyńskiego KBS RP i innych zaprzyjaźnionych bractw uroczyste obchody XXX–lecia reaktywacji KBS Kościan;
13.08.2022 - KBS w Kościanie uczestniczyło w obchodach 100-lecia Zjednoczenia KBS RP w Poznaniu;
19-21.08.2022 - udział w Europejskim Spotkaniu Kurkowych Bractw Strzeleckich w Deinze (Belgia).

Rys historyczny Kurkowego Bractwa Strzeleckiego przekazał Stanisław Pluta.